Ďakujeme všetkým účinkujúcim – terajším a bývalým žiakom, našim skvelým pedagógom za nádherný koncert! Na pódiu ich vystúpilo 120 a sme na nich nesmierne hrdí. Vďaka patrí aj všetkým v sále za podporu a úžasnú atmosféru na koncerte. https://www.facebook.com/zusnovaky